In Hoofdzaken | Kind en jeugd

Maatwerk in hoofdzaken

KwadrantGroep gestopt met behandeling Kind & Jeugd

De KwadrantGroep heeft besloten de activiteiten van In Hoofdzaken per 1 januari 2018 te stoppen. Dit betekent dat er per 1 januari 2018 geen poliklinische behandelingen meer gegeven worden aan kinderen en jongeren. De KwadrantGroep wil zich meer focussen op de zorg in Friesland en naast volwassenenbehandeling, ook specifiek behandeling voor ouderen gaan aanbieden. Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via telefoonnummer 0517 34 22 23. 

 

Uitgelicht