In Hoofdzaken | Kind en jeugd

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

Hoe kunnen we er voor jou zijn?

Opgroeien gaat niet vanzelf. Als je dan ook nog te maken krijgt met psychische problematiek kunnen wij jou en de mensen uit je directe omgeving hierbij helpen.

Behandeling of begeleiding

Wanneer een psychiatrische diagnose wordt vermoed bij jongeren van 4 tot 23 jaar, kunnen je bij ons terecht voor diagnostiek. Op basis van de gestelde diagnose bieden wij gerichte behandeling en begeleiding voor deze groep. Wij streven naar maatwerk en samen met jou en de mensen om je heen kijken we naar de doelen die je wilt behalen. Na aanmelding wordt er zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen. Binnen 14 dagen na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats in Heerenveen en wordt gedaan door een GZ-psycholoog en de casemanager die jou gaat begeleiden.

Vervolggesprekken kunnen zowel thuis als op locatie plaatsvinden. Tevens biedt In Hoofdzaken in aanvulling op de persoonlijke gesprekken contact via beeldscherm aan: E-zie genaamd.

Bij In Hoofdzaken kun je terecht voor:

  • Psychiatrisch onderzoek en diagnostiek
  • Psychologisch onderzoek
  • Behandeling (waaronder ook EMDR)
  • Medicatiebegeleiding
  • Persoonlijke begeleiding
  • Begeleiding van het systeem (directe betrokkenen van cliënt)

Kosten

Behandeling
Behandeling bij In Hoofdzaken wordt vergoed vanuit de gemeente (Jeugdwet). Er is een verwijzing van de huisarts, specialist of indicatie van de gemeente nodig.

Begeleiding
Vanaf 18 jaar kan je aanspraak maken op begeleiding bij In Hoofdzaken vanuit de WMO. Hiervoor heb je een beschikking van de gemeente nodig. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen.

Voor aanvullende informatie zie ook:

“Kinderen en jongeren vragen toch een andere benadering in de behandeling en begeleiding dan volwassenen.”

In Hoofdzaken

Niet tevreden?

Er zijn veel mensen die gebruik maken van de zorg van In Hoofdzaken. Alle medewerkers van In Hoofdzaken doen hun uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. De eerste stap om dit aan de orde te stellen is dit voor te leggen aan de persoon die dit betreft. Mocht dit niet lukken of je bent niet tevreden over de uitkomst, dan is het mogelijk een klacht in te dienen. Dit kan schriftelijk naar het adres van Zorgmaatwerk, t.a.v. de klachtenfunctionaris dhr. D. Buwalda of via het klachtenformulier op onze website.

Voor meer informatie

Van maandag tot en met vrijdag kunt je tijdens kantooruren contact opnemen met onze medewerkers van het secretariaat. Zij helpen je graag verder op weg.

Telefoon: 0517 - 342223
E-mail: info@inhoofdzaken.nl