In Hoofdzaken | Kind en jeugd

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

In Hoofdzaken biedt online hulp

E-zie laat cliënt en zorgverlener via het beeldscherm met elkaar praten. De dienst is aanvullend op een behandeling en maakt het voor cliënt en zorgverlener eenvoudig om regelmatig contact met elkaar te hebben.

E-zie
Sommige cliënten hebben behoefte aan regelmatig contact met een hulpverlener. Bijvoorbeeld omdat ze ondersteuning nodig hebben bij het opstarten of structureren van de dag of omdat ze het moeilijk vinden om veel of heftige indrukken te verwerken. Vaak gaat het om korte momenten waarbij het prettig is dat cliënt en hulpverlener elkaar kunnen zien. Om dit mogelijk te maken heeft In Hoofdzaken E-zie ontwikkeld. Met E-zie kan een cliënt snel en eenvoudig zijn hulpverlener iets vragen. De hulpverlener kan via het beeldscherm een luisterend oor bieden of het steuntje in de rug zijn dat de cliënt op zo’n moment nodig heeft.

Omdat In Hoofdzaken het persoonlijke contact tussen cliënt en hulpverlener van groot belang vindt, wordt E-zie alleen aanvullend aan een behandeling en altijd in overleg met de cliënt gebruikt.

Om gebruik te kunnen maken van E-zie, dient u het bezit te zijn van een computer of smartphone. Het programma dat nodig is voor het online contact zal kosteloos door In Hoofdzaken aangeboden worden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheid van E-zie, belt u dan naar het secretariaat van In Hoofdzaken: 0517 - 342 223