In Hoofdzaken | Kind en jeugd

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

Relatiebeheer bij In Hoofdzaken / Zorgmaatwerk

Met ingang van 1 januari 2015 verandert er veel binnen de psychiatrische zorg. Begeleiding van mensen met psychische en psychiatrische problematiek wordt overgeheveld naar de gemeenten. Daarnaast vindt er een transitie plaats van de behandeling en begeleiding van de Jeugdzorg naar de gemeenten. Al met al een hele grote operatie wat veel onrust teweegbrengt bij onze cliƫnten.

Titia Jongboom is relatiebeheerder bij Zorgmaatwerk/In Hoofdzaken. Zij onderhoudt de contacten met zorginstellingen, ketenpartners en gemeenten. Samen met andere partijen kijkt zij of er samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. Dit is nodig om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen leveren, maar ook om te komen tot een innovatief aanbod. 

Mocht u als organisatie of als gemeente eens willen sparren over de komende ontwikkelingen binnen de GGZ dan kunt u contact opnemen met Titia Jongboom, tel: 06-14630383. Ook kunt u bij haar terecht voor vragen op het gebied van aanmelding, aanbod van begeleiding en behandeling.