In Hoofdzaken | Kind en jeugd

Maatwerk in hoofdzaken

Je bent hier:

Verwijzers

In Hoofdzaken biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan jongeren van 4 tot 18 jaar. Bij een psychiatrische diagnose of een vermoeden hiervan kunt u de jongere doorverwijzen.

Wanneer u een psychiatrische diagnose vermoedt, kunnen wij zorgen voor diagnostiek. Hiervoor hebben wij een kinder- en jeugd psychiater, GZ-psycholoog en een psychodiagnostisch werker in dienst. Ook kan onze systeemtherapeut ingeschakeld worden indien de situatie hier om vraagt. Tevens doen wij observaties op school en zo nodig in de gezinssituatie.
Geef bij verwijzing bij cliënt duidelijk aan of het om de generalistische basis ggz gaat of de specialistische ggz. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Veranderingen in de GGZ onder cliënten.

Daarnaast kun je bij In Hoofdzaken terecht voor:

  • Psychiatrisch onderzoek en diagnostiek
  • Psychologisch onderzoek
  • Behandeling (waaronder ook EMDR)
  • Medicatiebegeleiding
  • Persoonlijke begeleiding
  • Begeleiding van het systeem (directe betrokkenen van cliënt)Contra-indicaties

  • IQ < 75 (of bij ASS: IQ < 85)
  • Crisisinterventie
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Forensische problematiek

Ga naar aanmeldformulier.